• +36-70-363-7641

  • info@jvgtech.hu

Gyakori kérdések és válaszok az e-receptről

Gyakori kérdések és válaszok az e-receptről (nemcsak gyógyszerészeknek)

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?

Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelező csatlakozási időpontban a rendszer működése biztosított.

Az orvosoknak is kötelező 2017. november 1-jétől az EESZT használata?
Igen, minden közfinanszírozott egészségügyi ellátóra nézve egyforma kötelezettséget jelent az EESZT-csatlakozás határideje.

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelező csatlakozás idején?
Technikailag semmilyen különbség nincs a kétféle csatlakozás között, a szabad csatlakozás időszaka alatt bárki csatlakozhat akinek EESZT-hez csatlakoztatható intézményi szoftververziója van. A kötelező csatlakozás egy megadott időpont, amikorra a törvényben elrendelt szolgáltatóknak kapcsolódniuk kell az EESZT-hez. Ez a közfinanszírozott egészségügyi ellátók esetében 2017.11.01, a magán egészségügyi ellátók és az országos mentőszolgálat esetében 2018.11.01.Gyakori kérdések és válaszok az e-receptről

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?
Az EESZT minimális követelményeket támaszt a felhasználók számítógépével kapcsolatban. Határozott gépigényt az egészségügyi (patika) szoftver szállítója tud adni. Az EESZT bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

Szeptember 1-jétől már csak e-Személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?
Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás elsődleges eszköze az e-Személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha a patikai dolgozó otthon felejti az e-Személyi igazolványát, akkor nem tud expediálni?
Az e-Személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának. Expediálni, csak jogosultsággal rendelkező személy tud.Így aki nem tud belépni a rendszerbe, csak a vény nélkül kiadható készítmények értékesítésével foglalkozhat.

Szeptember 1-jétől már nem kell papírvény?
2018. december 31-éig gyógyszerrendeléskor minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania, mely majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel, 2019-től pedig kérésre kell felírási igazolást nyomtatnia. A kötelező csatlakozást követően 2017. november 1-jeután bárki papíralapú recept nélkül is kiválthatja a saját gyógyszereit.

Eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra is lehetséges lesz?
Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelelően az orvosoknak lehetőségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-Recept modul ismétlődő vényírás funkciója. Az 50.000 ft. bruttó térítési díjú gyógyszereknél kötelező a külön vény előállítása, és itt a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak.

Van, aki nem tud bejönni, mert úgy dolgozik, mint mi, és telefonon, illetve beadott levélben kérte gyógyszerei felírását, vagy beutalóját. Ezután is működhet ez így?
A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják elő a vényíráshoz. Az e-recept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat.

A betegeknek bejelentkezéskor kell-e felmutatnia igazolványt minden alkalommal, vagy lévén régi betegről szó, ismeretség útján is beazonosíthatom?  /ha határozottan tudom, hogy ki ő/
A gyógyszer kiadásakor a TÉR-ben rögzíteni kell a beteg TAJ- és esetfüggően a kiváltó személyi igazolvány számát is. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól) 29. § (4) bekezdése előírja az igazolvány alapján történő azonosítást.

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében /TAJ kártya vagy személyi igazolvány/ kaphatják meg a gyógyszereiket?
A beteg maga TAJ kártya és személyi igazolvány együttes használatával, vagy e-Személyi igazolvánnyal bármelyik saját vényét kiválthatja. Felírási igazolással személyazonosító igazolványok nélkül is megteheti ezt, és bármely hozzátartozója, ismerőse is kiválthatja gyógyszereit, ha átadja számára a papír felírási igazolást. Amennyiben nem elektronikus, hanem NEAK (OEP) papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?
Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-Személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát.. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szociális otthonban is kötelező lesz az e vény felírása? Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják felvinni?
Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendelőlapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

TAJ alapú azonosításnál jogában áll a patikusnak elkérni a beteg valamelyik másik azonosító igazolványát? (most nincs joga még a TAJ kártyát sem)
Igen, ezt jogszabály fogja előírni (előterjesztés alatt a 44/2004 EszCsM. rendelet változása).

TAJ alapú azonosításnál, ha nincs más igazolványa a betegnek, akkor nem fog gyógyszert kapni?
A TAJ azonosító alapján történő e-recept kiváltás akkor jogszerű, ha az illető azonosítja magát TAJ kártya bemutatása mellett pin kódos e-Személyi igazolvánnyal vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?
2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni, mint a papírvényeket, nem kell visszaadni a betegnek.

Kiváltási igazolást a patikának meg kell őrizni? Meddig?
Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, melynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt épp úgy 5 évig kell megőriznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvevőnél van e-Személyi, akkor lehetőség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-Személyi használat tanúsítja a készítmények átvételét.

Nincs vény, de van kiváltási igazolás. Alá kell írni a betegnek?
A kiadási (kiváltási) igazolást akkor kell kinyomtatni, ha a gyógyszert nem papíralapú vény alapján váltja ki a beteg. Ilyen esetekben a kinyomtatott kiadási igazolást az átvevőnek alá kell írnia, vagy elektronikus kiadási igazolás esetén e-Személyi igazolvánnyal hitelesítheti a kiváltást.

Nincs papírvény, csak e-vény, hogyan kell a szigorú nyilvántartást kezelni? (kábító, Ephedrin)
A papírra nyomtatott, átvevővel aláíratott és 5 évig megőrzött kiadási igazolást kell a szigorú nyilvántartásba lefűzni és sorszámozni.

Hogyan fognak retaxálni a gyógyszerészek, ha nem lesz vény?
A gyógyszertári számítógép monitorján az EESZT-ből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontja és a megnyitó személy azonosítója mentődik a kiadott vényhez.

Hogy fog történni a NEAK (OEP) ellenőrzése?
A csatlakozást követően az EESZT-ből is le tudja majd kérdezni a NEAK a jelentett elektronikus vényeket. Papír alapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat maradhat érvényben.

NEAK (OEP) elszámolás alapja eddig a papír vény volt, most elég a rögzített adat?
2017. nov. 1.-től az elektronikus vények esetében az EESZT-ben rögzített vény lesz az elszámolás alapja, papíralapú vény esetében a papír vény.

A stornó lehetősége továbbra is működik?
Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet az EESZT-hez csatlakoztatott rendszereknél.

Vényfoglalás esetén, ha a beteg nem jön érte 48 órán (2 munkanapon) belül, de megrendelte, a nagyker nem veszi vissza. A patika kára!
Az elektronikus vényeket csak 2 munkanapra lehet lefoglalni, ezt követően a rendszer automatikusan feloldja a foglalást. A foglalást ismételni lehet. A visszaküldés a gyógyszertár-nagykereskedő beszállítói szerződések függvénye, de általában 2 munkanapnál sokkal hosszabb idő után is biztosítanak lehetőséget a termék visszaküldésre.

Van olyan kézi gyógyszertár, ahol van expediáló szoftver. Neki lesz EESZT azonosítója külön? (a VIREP az anyagyógyszertáron keresztül működik)
A tervek szerint a kézigyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a TÉR-ben, felírt és azonnal expediált státusszal, így a vény máshol már nem kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást leadja az anyagyógyszertárban. Az orvosi szoftver funkcióhoz külön EESZT azonosító nem kell.

Magi készítés: jelenleg a vényen alá kell írni a gyógyszerésznek, a készítő asszisztensnek és a kiadónak. Most mit fog aláírni, hogyan kell dokumentálni?
Ugyanazokat az adatokat kel megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez a kiadási igazolást kell kinyomtatni, majd a készítőknek és kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt kell tárolni.

Forrás: e-egeszsegugy.gov.hu